Getuigen Verhalen, Een kerkscheuring in oorlogstijd, interview 05

Mevrouw Fennema werd geboren in een gereformeerd gezin in Amersfoort. Haar vader werkte als stoffeerder. Ze bezocht de School met de Bijbel en de gereformeerde meisjesvereniging. Anders dan veel andere Amersfoorters werd het gezin Fennema in de meidagen van 1940 niet geëvacueerd. Het gezin kwam zonder noemenswaardige problemen door de oorlog, wel dook haar man in de laatste jaren van de oorlog onder. Bovendien ging ze op zoek naar voedsel.

Het gezin Fennema ging niet mee met de Vrijmaking, maar bleef lid van de synodaal-gereformeerde kerken. Terugblikkend oordeelt mevrouw Fennema negatief over de kerkscheuring, die negatief in de familieverhoudingen zou hebben doorgewerkt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zew-t8vw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-x80-rvo
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-x80-rvo
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-eel-orc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41641
Provenance
Creator Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Drs. W.J. Berkelaar (interviewer), HDC; Remco Andersen, Adremco Copywriting and Photography
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; doc; mp4; jpg
Discipline History
Spatial Coverage Amersfoort