NABO Soest 'De Gouden Ploeg', Archeologisch Bureauonderzoek

DOI

Ter hoogte van De Gouden Ploeg zal een niet-automatisch beveiligde overweg (NABO) worden gesaneerd, of worden aangepast tot een beveiligde overweg. In geval van sanering zal een wandelbrug worden gebouwd. De exacte oppervlakte en diepte van de ingrepen zijn nog niet bekend. Het hier geldend bestemmingsplan maakt, indien wordt gekozen voor sanering van de overweg en bouw van een wandelbrug, een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Op basis van de verzamelde gegevens kan aan het plangebied, buiten de verstoorde zone, een hoge verwachting worden toegekend aan de periode laat-Paleolithicum tot en met vroege Middeleeuwen, en een middelhoge verwachting voor de latere perioden late Middeleeuwen – Nieuwe tijd. Wanneer hier bodemverstorende werkzaamheden plaatsvinden op een grotere diepte dan 1 m -mv (westzijde spoor) of 50 cm (oostzijde spoor) is een nader archeologisch onderzoek nodig. Aangezien de werkzaamheden plaatsvinden vóór het selectiebesluit is gekozen voor een archeologische begeleiding

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z6m-bs4j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:144941
Provenance
Creator A, S.J.H. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Huisman, J.J.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact ProRail;Huisman, J.J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2019-10-11T11:59:59Z