Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1095

De geïnterviewde kwam bij de tweede Indië divisie. Hij vertelt over de voorbereiding. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen tijdens de patrouilles op Noord-Sumatra in 1946/1947.De geïnterviewde vertelt over kampongfeesten en gaat in op zijn contacten met de lokale bevolking. De geïnterviewde stond niet achter de militaire plannen en distantieerde zich hier zoveel mogelijk van door andere activiteiten te doen. Hij vond dat Indië terecht om hun vrijheid vroeg.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3s-68rs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dv26-8o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dv26-8o
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47283
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië