Opgraving, variant begeleiding, graafproef en aanleg van een CAT-3 riool langs de H.L. Wichersstraat te Groningen, gemeente Groningen (GR) MUG-publicatie 2017-163

DOI

MUG Ingenieursbureau adviseert om binnen het toekomstige tracé van de Zuidelijke Ringweg langs de H.L. Wichersstraat een opgraving uit te voeren voorafgaand aan de verdiepte aanleg van Ring Zuid.

De graafproef en de begeleiding van het CAT-3 riool hebben aangetoond dat er archeologische resten aanwezig zijn van de houtzaagmolen ‘De Zaayer’ en dat er ook rekening gehouden moet worden met archeologische resten uit de ijzertijd en middeleeuwen.

Bij de graafproef zijn funderingsresten van de houtzaagmolen gevonden en houtwerk dat een kistwerk vormt om opgebrachte grond vast te houden. Van de kade van het balkgat zijn de houten palen en kwelschotten nog aanwezig.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zja-83td
Related Identifier 10.17026/dans-zds-dqcx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:150582
Provenance
Creator Roller, G.J. de
Publisher MUG Ingenieursbureau
Contributor Mensonides, M.S.;MUG Ingenieursbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Mensonides, M.S.;MUG Ingenieursbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;autocad / dxf;application/pdf;application/rtf;arcgis / gdb;access / mdb;excel / xlsx
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage Begin 2019-10-25T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2022-04-01T11:59:59Z