Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1537

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1537.1 en 1537.2.

1537.1 De geïnterviewde gaat in 1954 naar Indonesië na zijn examen aan de Landbouwschool. Hij vertelt over zijn werkzaamheden voor de Cultuurbank. Hij kwam op verschillende ondernemingen te werken in verschillende functies. De geïnterviewde reflecteert op de maatschappelijke ontwikkelingen in Indonesië in de jaren vijftig en op de Indonesianisatie.

1537.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek over zijn functie als landbouwambtenaar in Nieuw-Guinea. Hij vertelt over zijn tournees en gaat in op de omgang en samenwerking met Papoea's. Op verschillende plaatsen werd de geïnterviewde ingezet. Hij gaat in op de opzet van landbouwlocaties en vertelt over andere projecten. Tot slot vertelt de geïnterviewde over de Indonesische infiltranten en hoe men hiermee omging.

De echtgenote van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1556. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zb9-mcaj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-goat-mc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50887
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Midden-Java