Veteranen Instituut, IPNV, interview 391

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij zat bij het Korps mariniers. De geïnterviewde vertelt over de opleidingen en de periode voor de uitzending. Hij werd sergeant. Hij vertelt over de voorbereiding voor de uitzending en over zijn eerste ervaringen in Cambodja. De geïnterviewde vertelt over de bezigheden, patrouilles uitvoeren, roadblocks neerzetten en illegale wapens in beslag nemen. Zijn groep was regelmatig een QRF, een uitrukeenheid om anderen bij te staan bij problemen. De geïnterviewde vertelt over de sfeer in de groep, er was een goede band. Hij vertelt over het terugbrengen van vluchtelingen, dit vond de geïnterviewde mooi werk. Hij gaat in op wat hij heeft meegekregen van de leefomstandigheden van de Cambodjanen. De geïnterviewde vertelt kort over de situatie na terugkeer en reflecteert positief op zijn uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xdz-z28k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-42o-kjm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-42o-kjm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42100
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Cambodja; Nederland; Sisophon