Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1414

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1414.1 en 1414.2.

1414.1 De geïnterviewde gaat als dienstplichtige in 1946 naar Indië. Hij vertelt over zijn eerste indrukken van het land en hoe hij vriendschappelijke banden met Indonesiërs opbouwt. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de militaire acties als truckchauffeur. Later spelen de oorlogservaringen van de geïnterviewde bij hem op.

1414.2 De geïnterviewde gaat in op de uitrusting van en voorzieningen voor de militairen in Indië. De geïnterviewde vertelt over zijn sociaal leven naast het moeilijke bestaan als militair. Tot slot gaat de geïnterviewde in op zijn terugkeer in Nederland en vertelt hoe hij toen belast werd met zijn oorlogservaringen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xd-esfq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5dij-62
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50224
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië