NIJ.SPA.AGB Archeologische begeleiding aan de Singel 24 en 24a te Nijkerk in de gemeente Nijkerk

DOI

Binnen het onderzoeksgebied zijn archeologische resten aangetroffen die horen bij de historische stadskern van Nijkerk. In het onderzoeksgebied zijn op een diepte van circa 1 meter onder het maaiveld nog restanten van ophogingslagen uit de 16-17e en 17-18e eeuw aanwezig. Onder deze ophogingslagen zijn naar alle waarschijnljikheid nog oudere archeologische resten aanwezig. Hiervoor zijn aanwijzingen gevonden in de vorm van verstoringen spoor 988 en spoor 989 waar mogelijk een waterput heeft gezeten en leemvlekken (mogelijke leemvloeren). Door middel van boringen is op een dieper niveau de oude stadsgracht uit de 15e eeuw aangetoond. De in de diepere ondergrond aanwezige resten zijn in situ behouden. Daarnaast zijn voornamelijk recente verstoringen aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met de voormalige bebouwing en sloopwerkzaamheden voorafgaande aan de archeologische begeleiding.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23c-ssyp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155725
Provenance
Creator Schutte, A.H.
Publisher Econsultancy BV
Contributor Gelderland;Econsultancy BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gelderland;Econsultancy BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format esri shapefile;extensible markup language;jpeg;esri shapefile index;portable document format;esri shapefile dbasetable
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2012-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-01-30T11:59:59Z