Permanent onderzoek van de Leefsituatie - POLS - BASIS 1997 tm 2009

DOI

Het doel van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) is - kort samengevat - het verstrekken van een platform om op permanente basis hoogwaardige en coherente informatie over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking te verzamelen.
Behalve vragen naar de demografische en sociaal-economische kenmerken bevat de basisvragenlijst ook vragen naar de meest belangrijke aspecten van de leefsituatie, kernindicatoren genoemd.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zs5-gk5g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43895
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline Medicine
Temporal Coverage Begin 1997-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2011-07-01T11:59:59Z