Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1553

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. Ze beschrijft haar familie en gaat in op hoe zij te maken kregen met discriminatie. Tijdens de Japanse bezetting werd de geïnterviewde geïnterneerd. De geïnterviewde gaat in op haar ervaringen van de bezetting en de bersiap. Tijdens de bersiap werkte ze bij het Rode Kruis. In het gesprek reflecteert de geïnterviewde kritisch op de ontwikkelingen in Nederlands-Indië.

Familie van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1554. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxn-cxj7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ixo2-51
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51127
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Midden-Java; Soerabaja; Lawang; Soerabaja; Semarang; Ungaran