Veteranen Instituut, IPNV, interview 680

Op 25 april 1947 vertrok deze tuinderszoon - in zijn diensttijd bevorderd tot wachtmeester - per boot naar Indië. Hij werd naar Borneo gestuurd om daar als beheerder op een grote groentetuin in Balikpapan te werken. Als twintigjarige kreeg hij hier 150 man onder zich. De tuin, in de buurt van de BPM, was ontstaan in de Japanse tijd. De KNIL zorgde voor bewaking en hij werd opzichter van de tuinen. Een majoor uit Batavia kwam regelmatig voor de controle van de boeken en kreeg dan naast verse klappermelk een mand vol vers fruit mee. In april 1950 kwam deze tuinderszoon pas terug in Nederland en kon hij afzwaaien.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zf6-8535
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3uu-3eo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35995
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Ermelo; Borneo; Balikpapan; Makassar