Archeologisch booronderzoek aan de Dorpsstraat 828 te Assendelft, gemeente Zaanstad Argo 43 Argo 43

DOI

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een door Archeologenbureau Argo uitgevoerd archeologisch booronderzoek. Het onderzochte plangebied is gelegen naast de Dorpsstraat 828 te Assendelft, gemeente Zaanstad. Ten tijde van het onderzoek lag het perceel braak. In het verleden heeft er onder meer een zwembadje en een woning gestaan. De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de geplande nieuwbouw van een woning waarbij de ondergrond tot ca. 0,8 m onder maaiveld omgezet zal worden. Omdat hierbij eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen worden verstoord wordt door de gemeente Zaanstad onderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied vereist.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xua-q3r7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58343
Provenance
Creator Vaars, J.P.L.
Publisher Archeologenbureau Argo
Contributor Archeologenbureau Argo
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Archeologenbureau Argo
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2014-07-24,2014-03,2014-07-24}