Gegevens onderzoeken Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen (WROOV) 1980-2011

Binnen de WROOV-onderzoeken zijn gedurende een periode van bijna 30 jaar gegevens verzameld en bepaalde prestatie-indicatoren berekend inzake het stads- en streekvervoer in Nederland.

De WROOV-onderzoeken hadden tot doel: - het verdelen van opbrengsten van landelijk geldende vervoerbewijzen; - het meten van de vervoerprestatie in het stads- en streekvervoer.

Na afronding van het laatste onderzoek in 2009 zijn de gegevens nu beschikbaar en bestaan uit de volgende delen: - Deel 1 – Verkopen - Deel 2 – Verdeelde opbrengsten en kilometers - Deel 3 – Reisgedrag - Deel 4 – Vervoeraanbod - Deel 5 – Samenstelling concessies - Deel 6 – Tariefinformatie - Deel 7 – Documenten

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z26-j4s2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qj1b-lk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qj1b-lk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56213
Provenance
Creator Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Zwart, G.H.K.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .pdf; .sav; .por; .csv; .xlsx; .doc; .xls; .docx; .ppt; .html; .shp
Discipline Economics;Geography
Spatial Coverage Nederland