100316-47 Gjedsig

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1907 : I Heden ses flere Smaatuer; flere ses at indeholde Stendynge.1938 : Sløjfede.1907 : I Heden ses flere Smaatuer; flere ses at indeholde Stendynge.1938 : Sløjfede.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/14023/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/14023
Provenance
Creator Vendsyssel Historiske Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (10.402 LON, 57.421 LAT); Gjedsig
Temporal Coverage 1700 BC - 375 AD; Oldtid