Veteranen Instituut, IPNV, interview 693

DOI

Het thema van dit interview met een vrouwelijke veteraan is haar vrijwillige uitzending naar Libanon in 1980. Het verhaal begint met een uitgebreide schets van haar jeugd tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog en de jaren vijftig. Na een beschrijving van verschillende opleidingen in het buitenland, gaat zij in op haar algemene militaire opleiding binnen het vrouwenkorps van de Koninklijke Landmacht. De geïnterviewde beschrijft de verschillende aspecten van haar werkzaamheden in Libanon en reflecteert daarbij op haar positie als vrouwelijke militair. Ook geeft zij aan hoe haar loopbaan bij Defensie zich heeft ontwikkeld en wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xbp-p22h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46888
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2009-04-15,2011-03-16}