Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2012 - versie 2.0

Data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland.
- Algemene gegevens
- Opbrengstenoordeel
- Driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen
- Opbrengstenkaart
- Adviesgegevens
- In-, door-, en uitstroomgegevens
- Examenkandidaten
- Examencijfers
- Leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
- Percentage leerlingen woonachtig in armoedeprobleemcumulatiegebied
De file 'bestandsbeschrijving' geeft inzicht in de inhoud van de bovendstaande onderdelen van het bestand.
Voor analyses op de data kunnen zowel SPSS - als EXCEL files gebruikt worden. Eén bestand vormt daarop een uitzondering, namelijk het bestand met de examengegevens per vak. Dit bestand bevat te veel records (132.586) om in EXCEL te kunnen onderbrengen.

Verschil tussen versie 1.0 van 2012 en versie 2.0 van 2012: In deze versie 2.0 zijn ten opzichte van versie 1.0 voor een aantal vestigingen de opbrengstenoordelen en de onderliggende gegevens aangepast in verband met de nacorrectie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztv-rt6a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t4z4-wc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54583
Provenance
Creator Neerken, S. (Inspectie van het Onderwijs)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 17.0; CSV (in te lezen in EXCEL)
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland