Houding van leerkrachten t.o.v. een-ouder-kinderen 1988 Attitude of teachers towards children of one-parent families 1988

Attitude of teachers towards children of single-parent families compared with children of two-parent families. Preferred advises and the motivation for their advises in different cases, concerning pupils with behaviourial and educational problems. The cases describe children from single-parent families as well as children from two-parent families / size of school / ideological basis of school / teachers secondary schools: educational school-types / size of municipality in which school is situated / characterization of neighbourhood in which school is situated / teachers secondary schools: which subjects r is teaching and in which educational type of secondary school / whether r is a class tutor / teachers elementary schools: in which class ( "groep" ) r is teaching. Background variables: basic characteristics

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znv-xb9s
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z2l-zu6
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z2l-zu6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32226
Provenance
Creator Gelder, C.P. van, Keller, E., Nederlands instituut voor maatschappelijk werk onderzoek, NIMAWO * Den Haag (primary investigator)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nederlandse gezinsraad FIOM * Den Bosch Werkgroep eenouder kinderen / belangenorganisatie eenouder gezinnen * Den Haag (research initiator); Nederlands instituut voor maatschappelijk werk onderzoek, NIMAWO * Den Haag (data collector)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Various
Spatial Coverage Netherlands