Meningenonderzoek wet universitaire bestuurshervorming 1978 Opinions regarding the law on reforming university administration 1978

Experiences with present form of administration and opinions on the new form of administration of universities.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27t-9nmn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r4u-wo1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r4u-wo1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32056
Provenance
Creator Schoot, J., Katholieke Hogeschool Tilburg * Tilburg, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, IVA * Tilburg (primary investigator)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Commissie voor de bestuurshervorming * Den Haag (research initiator); Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, IVA * Tilburg (data collector)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Various
Spatial Coverage Netherlands