Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0030

DOI

De geïnterviewde vertelt over haar relatie met een Joodse jongen, die gedurende de oorlog met zijn familie onderdook. Tijdens de onderduikperiode in Haarlem werd het gezin afgeperst en gechanteerd door de familie die hen aanvankelijk ‘hielp’. Uiteindelijk werd de familie verraden met deportatie als gevolg. Alleen het schoonzusje van de geïnterviewde overleefde de kampen. De geïnterviewde vertelt over dit gebeuren en over de berechting van de familie, die hen verraadde, na de oorlog.

The interviewee talks about her relationship with a Jewish boy who went into hiding together with his family during the war. During the hiding period in Haarlem the family were blackmailed by the family, who at first ‘ helped’ them. In the end, the family were betrayed, which led to their deportation. Only the interviewees’ sister in law, survived the camps. She talks about these events and about the trial of the family, which betrayed them, after the war.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xkk-vd7u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41661
Provenance
Creator United States Holocaust Memorial Museum;Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuys camera;drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur;United States Holocaust Memorial Museum: Nathan Beyrak, Project Director; Christian Url, Oral History Department
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuys camera;drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur;United States Holocaust Memorial Museum: Nathan Beyrak, Project Director; Christian Url, Oral History Department
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format text/pdf;image/jpg;video/H264
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2010-04-01,2005-07-14,2010-03-24}