Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0030

De geïnterviewde vertelt over haar relatie met een Joodse jongen, die gedurende de oorlog met zijn familie onderdook. Tijdens de onderduikperiode in Haarlem werd het gezin afgeperst en gechanteerd door de familie die hen aanvankelijk ‘hielp’. Uiteindelijk werd de familie verraden met deportatie als gevolg. Alleen het schoonzusje van de geïnterviewde overleefde de kampen. De geïnterviewde vertelt over dit gebeuren en over de berechting van de familie, die hen verraadde, na de oorlog.

The interviewee talks about her relationship with a Jewish boy who went into hiding together with his family during the war. During the hiding period in Haarlem the family were blackmailed by the family, who at first ‘ helped’ them. In the end, the family were betrayed, which led to their deportation. Only the interviewees’ sister in law, survived the camps. She talks about these events and about the trial of the family, which betrayed them, after the war.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkk-vd7u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h6v-2dy
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h6v-2dy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41661
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor United States Holocaust Memorial Museum: Nathan Beyrak, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuys camera; dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/pdf; video/H264; image/jpg
Discipline History
Spatial Coverage Haarlem, Westerbork