Veteranen Instituut, IPNV, interview 996

De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om te ontsnappen aan de Arbeidsdienst dook hij onder. Hij herstelde van een ernstige verwonding en werkte daarna enige tijd als tolk voor de Britse officieren. In 1945 meldde hij zich aan voor militaire dienst en werd ingezet op verschillende plekken in Europa bij het wachtdetachement. Hierna tekende de geïnterviewde een tweejarige verbandakte en werd uitgezonden naar Nederlands-Indie. Hij vertelt over de ring van posten rond Semarang ter bescherming. Tijdens de eerste Politionele actie is zijn eenheid vijandig gebied ingereden voor het veiligstellen van een aantal doelen. Op een ander moment raakte de geinterviewde gewond. Hierna werd er gepatrouilleerd langs de demarcatielijn. Er waren vuurgevechten en mannen sneuvelden. De geïnterviewde had angstgevoelens. Kameraadschap was belangrijk en ook zijn geloof. De geïnterviewde vertelt over zijn loopbaan na de oorlog en over zijn veteranenactiviteiten. Hij reflecteert op zijn uitzending en op de aandacht voor veteranen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zt3-kfgc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sld-1a4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sld-1a4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42022
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Europa; Harskamp; Java; Semarang; Salatiga; Djatingaleh