Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1618

De geïnterviewde ging eind jaren '50, voor de zending, naar Nieuw-Guinea. Zij was onderwijzeres, eerst in Sorong en later in Genjem.

Een genoemde vriendin van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1619. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zne-rd89
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8scj-bm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8scj-bm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51591
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Nieuw-Guinea; Sorong; Genjem