Woningtelling 1956 - Drenthe

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Drenthe. De bestanden zijn ingedeeld per gemeente. Algemene bestanden betreffende de provincie Drenthe bevinden zich in de folder '_Drenthe Algemeen'.

De metadata per bestand (details) bevat het tabelnummer. Het bestand 'tabelnamen' geeft een overzicht van de tabelnummers met de bijbehorende tabelnamen. Dit bestand is beschikbaar gesteld als PDF document en als CSV tekstbestand.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xg-bzse
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-byma-fx
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-byma-fx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56316
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Drenthe