Kwalitatieve analyse: kunst én kunde. Deel II. Bijlage bij B. van Gorp: Frameanalyse: Een uitweg zoeken uit de financiële crisis met behulp van frames.

DOI

In dit hoofdstuk wordt een frameanalyse van de hele dataset bij het boek (bron 1 t/m 17). Als bijlage bij het hoofdstuk is het Excel bestand beschikbaar dat de auteur heeft gemaakt tijdens zijn analyse.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xcd-vuyy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60585
Provenance
Creator Evers, J.C.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gorp, B. van
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Katholieke Universiteit Leuven (B);Gorp, B. van
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format AVi;MP4;HTML;ATLAS.ti copybundle;Flash;MP3;PDF;Excel
Discipline Humanities;Medicine;Economic
Temporal Coverage {2015-02-03,2014-02-02,2015-04-01}