Project Ongekend Bijzonder, Den Haag, interview 05 OB D 05 AK05

geslacht: Man land van herkomst: Afghanistan klasse in land van herkomst: Hogere klasse leeftijd aankomst NL: 32 stad: Den Haag vluchtreden: In 1992 gevlucht door aanval van extremistische moslims in Kabul; stad en huis waren verwoest. relaties met eigen gemeenschap: Niet veel contacten binnen Afghaanse gemeenschap in Nederland. Onderhoudt wel contact met Afghaanse vrienden / kennissen die ook zijn geëmigreerd. Deze groep (van zo’n 100 mensen) komt één keer per jaar bijeen. opleiding: Bachelor of Arts in Beeldende Kunst en Vormgeving beroep land van herkomst: Docent Beeldende Kunst en Vormgeving bij Universiteit Kabul werk in NL: Grafisch ontwerper/ vormgever; zelfstandig ondernemer kinderen: 3 bijdrage aan de stad: Kunstwerken geëxposeerd; lid van ondernemersvereniging, kunstvereniging, Oranjevereniging en buurtvereniging; gaf teken-/schilderles aan kinderen opvallend/bijzonder: Reist graag naar andere landen als inspiratie voor kunstwerken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xqu-rzy2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1qss-oc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1qss-oc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64389
Provenance
Creator Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Kabiri, A.F.; Haags Gemeentearchief
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4; srt; txt
Discipline History
Spatial Coverage Den Haag; Afghanistan