Survey Integratie Minderheden - SIM 2015 versie 2

DOI

De Survey Integratie Minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van de belangrijkste minderheidsgroeperingen. In 2006 en 2010/2011 bestond de doelpopulatie uit Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders; in 2015 zijn daar Poolse en Somalische Nederlanders aan toegevoegd. Aan deze groepen en aan een vergelijkingsgroep van autochtone Nederlanders zijn vragen gesteld over onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport. SIM kan in sommige opzichten worden beschouwd als de opvolger van het onderzoek ‘Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen’ (SPVA), een onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen, dat in de periode 1988 - 2002 vijfmaal is gehouden.

De SIM is in 2006 voor het eerst gehouden en werd in 2010/2011 herhaald (hoofdonderzoek); er werd toen daarnaast een experiment uitgevoerd om de bruikbaarheid na te gaan van een mixed mode dataverzamelingsmethodiek (benadering via een mix van web, telefoon en face-to-face) bij onderzoek onder genoemde groepen. Bij de herhaling in 2015 is in eerste instantie een online-vragenlijst gebruikt en zijn respondenten in tweede instantie face-to-face geïnterviewd.

Deze dataset betreffen de data van het onderzoek uit 2015. Er is samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNS Nipo / Veldkamp.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xep-by9x
Related Identifier 10.17026/dans-zv9-xsfd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:111381
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);TNS Nipo / Veldkamp;Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);TNS Nipo / Veldkamp;Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format data spss .por;data stata .dta;documentatie .pdf;data spss .sav
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2015-07-15T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-09-24T11:59:59Z