Jongeren in Friesland (1993) Youth in Friesland (1993)

DOI

Onderzoek in opdracht van de Provincie Friesland om inzicht te krijgen in het doen en laten van de Friese jongeren met betrekking tot werk en werkloosheid, leef- en woonomgeving, binding aan Friesland en beheersing van het Fries, omgaan met geld en besteding van de vrije tijd, enz. Door middel van een telefonische enquĂȘte zijn in mei en juni 1993 de antwoorden van 707 jongeren tussen de 16 en 26 jaar verzameld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z6x-8ssy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:4727
Provenance
Creator Goede, M.P.M. de;Verhaar, C.H.A.;Jansma, L.G.;Ophem, J.A.C.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Meer, P.L.G. van der
Publication Year 1993
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Fryske Academy (FA);Meer, P.L.G. van der
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Software: SPSS 15.0
Coverage
Discipline Economics
Temporal Point 1993-07-01T11:59:59Z