Veteranen Instituut, IPNV, interview 241

DOI

In de bezettingstijd hielp deze jonge man zijn vader, die in de omgeving van Venlo in het verzet zat, door wapens te repareren. In september 1944 meldde hij zich als vrijwilliger bij de Stoottroepen, in de hoop naar Engeland te kunnen gaan. Hij werd echter ingezet bij de Waal voor de nachtelijke bewakingsdienst en na een week ging de hele groep op Vught aan. Daar volgde, onder leiding van een Engelse majoor, een basisopleiding. Door iemand die hij kende van vroeger werd hij aan een baantje geholpen bij de gewondenverzorging. Hij moest gewonden ophalen uit de eerste linies, tolken voor de Engelstalige artsen en de opgenomen patiënten tot in Brussel volgen. De frontdienst van zijn eenheid in de koude winter van '44-45, aan de Maas bij Grubbenvorst en Baarlo was zwaar. In 1945 zwaaide hij af, maar in de vijftiger jaren kwam hij als beroepsmilitair bij de Koninklijke Luchtmacht te werken als vliegtuigplaatwerker en docent.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xa9-sxuv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35816
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History;Humanities;Geography
Temporal Coverage Begin 2007-09-14T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-03-17T11:59:59Z