Veteranen Instituut, IPNV, interview 578

In november 1944 werd het ouderlijk huis van deze jongeman - die bij Philips werkte - gebombardeerd, waarbij moeder omkwam. Zelf ging hij in juli 1945 naar Engeland waar hij militair werd gevormd om als radiotechnicus uitgezonden te worden naar Indië. Hij kwam te werken bij de Marine Luchtvaartdienst en leerde op Midden-Java zijn latere vrouw kennen. Hij werkte veel op vliegveld Andir en vertelt over het dagelijks leven op Midden-Java eind veertiger jaren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpg-rdbm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s2p-b1i
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s2p-b1i
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35970
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Midden-Java; Wirasana; Amsterdam; Hilversum; Semarang; Andir; Penang; Bandoeng; Java