Thematische collectie: Kwalitatieve analyse: kunst én kunde

De dataset bestaat uit drie onderdelen: I: bijlagen bij de hoofdstukken uit deel I van het boek.

II: bijlagen bij de hoofdstukken uit deel II van het boek, bestaande uit ATLAS.ti bestanden, verslagen van sparringbijeenkomsten of analyseproducten in Excel van de respectievelijke auteurs.

III: een beschrijving van de 17 databronnen die gebruikt zijn door de auteurs aan deel II van het boek. Het gaat daarbij om blogs, audio-visueel materiaal en krantenartikelen met als onderwerp de economische crisis van 2008. De beschrijving van deze dataset is vrij toegankelijk. Indien de individuele bronnen auteursrechtelijk beschermd zijn, zijn deze niet toegankelijk. Waar mogelijk wordt een link opgenomen naar een online versie van de bron.

This dataset consists of three parts: I: Appendices for differente chapters in part I of the book.

II: Appendices for several chapters in part II of the book, consisting of ATLAS.ti files, notes from sparring meetings or analysis products in Excel.

III: a description for the 17 qualitative datasources which have been used by the authors in part II of the book. These sources consist of blogs, audio-visual materials and newspaper articles on the 2008 economic crisis. The description of the dataset is openly available. When the individual sources have not been published under cc0 license, they are not available through EASY. Whenever possible a link has been added to the online location of the source.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-29q-4hes
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-557o-c5
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-557o-c5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58798
Provenance
Creator Evers, J.C. (Erasmus University Rotterdam/Evers Research & training)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format PDF; Flash; HTML; AVi; MP3; MP4; ATLAS.ti copybundle; Excel
Discipline Humanities;Social Sciences;Life Sciences;Medicine;Economics