Roze Vragenlijst 2010 - RV2010 v1

DOI

In 2010 is een grootschalige enquête gehouden onder homoseksuele vrouwen en mannen in het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Het SCP voerde voor de coördinerend minister voor het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid dit onderzoek uit. In de enquête is onder meer uitgebreid ingegaan op negatieve ervaringen en reacties die te maken hebben met de seksuele voorkeur. De steekproef voor RV2010 is via online en offline werving: oproepen op websites die op de doelgroep gericht zijn, via Facebook, Hyves, Twitter, mailinglijsten en nieuwsbrieven, op een aantal algemene websites en op het Radio 1-Journaal. Daarnaast is een wervingsteam op pad geweest om bij feesten en evenementen voor de doelgroep respondenten te werven en zijn er flyers gestuurd naar diverse homonetwerken en uitgaansgelegenheden.

Maart 2019 is in het kader van de AVG een aangepaste versie van het databestand bij DANS gedeponeerd. Variabelen met identificerende gegevens zijn ingedikt of verwijderd. Informatie over de aanpassing van de identificerende gegevens is te vinden bij de documentatie die geleverd is bij het databestand.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xbz-7vtt
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:60865
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120965
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .por (spss data);.ods (documentation);.dta (stata data);.sav (spss data);.xlsx (documentation);application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2011-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-13T11:59:59Z