Veteranen Instituut, IPNV, interview 471

Na de capitulatie van Nederland in 1940 is deze man werkzaam geweest als officier bij de Marechaussee. In mei 1942 werd hij gearresteerd door de SD, vanwege vermoede verzetsactiviteiten. Uiteindelijk is hij in Stanislau beland als krijgsgevangene. Wegens ziekte werd hij naar Nederland gerepatrieerd, waar hij is ondergedoken nog geholpen heeft een politieapparaat in bevrijd Limburg op te zetten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xt2-spa5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-szf-e5t
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-szf-e5t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35904
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Stanislau; Breda; Venlo; Soesterberg; Den Helder; Rotterdam; Zuid-Limburg; Maastricht; Wamel; Tiel