Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1602

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Semarang. Vlak voor de Japanse inval ging zij bij de Luchtbeschermingsdienst (LBD). De geïnterviewde vertelt hoe zij de bezetting en de bersiap heeft ervaren. Tijdens de bersiap kwam zij in het Soekaboemi-kamp waar zij haar toekomstig man ontmoette. De geïnterviewde werkte kort voor en naar haar kamptijd als secretaresse. In 1957 vertrok zij met haar gezin naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xgg-5hpy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4ak2-uo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51368
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; West-Java; Semarang; Djakarta