Veteranen Instituut, IPNV, interview 628

Op 5 februari 1947 vertrok deze sergeant-majoor administrateur - geboren in 1919 - naar Indië en hij had geen idee hoe lang hij weg zou blijven. Hij werd geplaatst in het Bantamse en vertelt hoe hij bij alle verplaatsingen langs de demarcatielijn de hele administratie steeds weer moest in- en uitpakken. Hij deed de salarisadministratie en moest bestellingen doen voor de voedselrantsoenen. Daarnaast moest hij het inlands personeel uitbetalen.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bs-pedy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7ts-i28
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7ts-i28
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35987
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Wolpherhampton; Java; Engeland; Bantam; Tangerang