Breda Bavelselaan 141-143 Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

DOI

In opdracht van Helder Projectontwikkeling hebben medewerkers van Team erfgoed van de gemeente Breda een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op 4 mei en 28 en 29 november 2016 op een perceel aan de Bavelselaan 141-143 te Breda. Aanleiding voor het onderzoek is de herontwikkeling van het plangebied waarbij bodemverstorende werkzaamheden plaatsvinden. Binnen het plangebied liggen twee vindplaatsen. Een vindplaats uit de late middeleeuwen A (1050-1250) waartoe een perceelgreppel en mogelijk ook één waterput hebben behoord. En er zijn sporen gevonden die behoren tot een tweede vindplaats die in verband kan worden gebracht met de belegeringen in de tachtigjarige oorlog. In deze periode is waarschijnlijk een tonwaterput gegraven. Het terrein lag toen binnen de legerkampomwalling met mogelijk zelfs een kampje op deze locatie.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xm9-zqwc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:115751
Provenance
Creator Nollen, J.H.
Publisher Gemeente Breda
Contributor Gemeente Breda
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gemeente Breda
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format excel / xls;archeolink / apr;image/jpeg;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2018,2018,2019-01-16}