Veteranen Instituut, IPNV, interview 635

In dit vervolginterview vertelt deze man over de wreedheden die de Inlichtingendienst beging ten opzicht van de lokale boeren in Nederlands Indië. Na verhoor waren mensen bijvoorbeeld vaak gewond. In 1948 werd duidelijk dat Indonesië weleens onafhankelijk kon worden en jongens begonnen te beseffen dat ze verantwoordelijk konden worden gehouden voor hun daden. Samen met Ernst van Dalen en Jacques van Doorn begon hij een onderzoek naar de misstanden, waarbij hij jongens interviewde over wat ze gezien en gedaan hadden. Ze vertouwden hem door zijn humor en houding van de straat.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xc9-pd6w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ovff-2g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ovff-2g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46879
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History