Wijk bij Duurstede Gansfortstraat Een hemelwaterriool in de Gansfortstraat, Wijk bij Duurstede

DOI

ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Gansfortstraat en de Jacob van Ruisdaelstraat. Dit onderzoek betrof het begeleiden van de graafwerkzaamheden, om mogelijke archeologische resten die tijdens de aanleg van het hemelwaterriool tevoorschijn kwamen, te kunnen documenteren. Aan de Gansfortstraat is een ca. 280 m lange sleuf gegraven. De aangelegde sleuf had een breedte van ca. 1 m. In het oosten is een betonnen buis gelegd, met een diepte van ca. 2,1 m. Na ca. 50 m is men overgegaan op een kunststof buis van geringere diameter, met een diepte van ca. 1,7 m. Aan de Jacob van Ruisdaelstraat is een kleine put van 14 m bij 5 m aangelegd, als uitbreiding van het bestaande riool. Het onderzoek werd uitgevoerd conform het protocol Opgraven. De aangetroffen archeologische sporen in de sleuven zijn beperkt tot een tweetal dicht bij elkaar gelegen greppels. In één van deze greppels is aardewerk aangetroffen die het spoor dateert in de periode 750-900 na Chr.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-znu-46yx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:88705
Provenance
Creator Loopik, J.
Publisher ADC
Contributor Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;docx;xls;mapinfo;jpg
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-07-04T11:59:59Z