Lesbische, homoseksuele, biseksuele ouderen (55+) - LHBO2014

DOI

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft op verzoek van het kabinet onderzoek uitgevoerd naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Een belangrijke doelgroep betreft lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) ouderen (55+). Er is informatie verzameld over de ervaringen van de doelpopulatie met hun seksuele voorkeur, zoals openheid, acceptatie en LHB-negativiteit in hun omgeving. Daarnaast is een controlegroep van heteroseksuele 55-plussers ondervraagd. Van deze groep is informatie verzameld over hun sociaal-demografische achtergrond, welzijn en gezondheid.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zej-55ex
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:128175
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .sav (spss data);.dta (stata data);application/pdf;.ods (documentation);.por (spss data)
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2014-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-06-04T11:59:59Z