Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1578

De geïnterviewde groeide op in Nieuw-Guinea. Hij ging begin jaren '50 naar een zendingsinternaat. Eind jaren '50 ging de geïnterviewde kort naar Nederland en begon hierna met een partner in Nieuw-Guinea een bedrijfje. De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Nieuw-Guinea en gaat in op zijn definitieve vertrek naar Nederland in 1962.

De oud collega van de geïnterviewde en diens echtgenote zijn ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1947 en 1948. Zie 'Relations' voor links naar deze interviews in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxk-9crk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-frde-uc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51102
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Nieuw-Guinea; Demooi; Demta; Joka; Kota Radja; Hollandia