Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 - ZEA 2017

DOI

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is de Nederlandse enquête onder zelfstandig ondernemers over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. TNO en CBS hebben de ZEA in 2012 ontwikkeld op verzoek van SZW. Na de pilot in 2012 en de ZEA 2015 is dit de derde keer dat de ZEA wordt afgenomen. In 2017 hebben 6.235 zelfstandig ondernemers de vragenlijst ingevuld. Dat komt neer op een bruikbare respons van 26,6%. In dit rapport is terug te vinden welke onderwerpen zijn bevraagd, hoe de data zijn verzameld en wat de resultaten zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-27r-stdq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:104965
Provenance
Creator TNO;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor TNO;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact TNO;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format dta;sav;por;application/pdf
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-07-01T11:59:59Z