Veteranen Instituut, IPNV, interview 300

De geïnterviewde kwam te werken bij de Stoomvaartmaatschappij Nederland. In 1939 was hij met de Johan van Oldenbarnevelt vertrokken naar New York toen de oorlog uitbrak. Het schip werd neutraal gehouden waardoor de Amerikanen zich zorgen maakten over het Panamakanaal. Het schip vervoerde kinderen van Nederland naar Indie maar werd later gebruikt voor transport van troepen, materieel en krijgsgevangenen. De geïnterviewde maakte de bombardementen op Liverpool mee. Het werk was zwaar en voor de geinterviewde is de erkeninning daarom erg belangrijk. Aan boord, via krantjes van Radio Holland hoorde de bemanning over de bevrijding. Na de bevrijding werd het schip gebruikt om kinderen van Rotterdam naar Engeland te brengen om aan te sterken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x66-t48n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t54-mh1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t54-mh1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41932
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Engeland; Liverpool; Singapore; Nederland; Wellington; Australie; Suez; Noord-Afrika