Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2012 - OViN 2012 versie 1.0

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar versie 2.0

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 tm 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xba-y8yj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6ntf-hq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6ntf-hq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54132
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS (.sav)
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland