090427-28 Nyvænge

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1972-05-13: Fund af slaggegruber.1972-05-13: Gruber med trækul og jernslagger. Der var tidligere i 1930'erne fundet slaggegruber flere steder i skoven. Der er myremalm i kæret vest for gruberne.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/8668/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/8668
Provenance
Creator Arkæologi Sydfyn
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (10.399 LON, 55.128 LAT); Nyvænge
Temporal Coverage 500 BC - 1066 AD; Jernalder; CXXX