Veteranen Instituut, IPNV, interview 1301

Deze man groeide op in een arm gezin in Suriname. In 1942 werd hij opgeroepen voor de dienstplicht. Hij kreeg een opleiding in Amerika voor gunner. Na de opleiding vertrok hij naar Australië waar hij de vlieghaven van Port Darwin moest beschermen. Na de capitulatie van Japan vocht hij mee in Batavia tegen de Indonesiërs. Hij ervoer het contact met de lokale bevolking als goed en had geen gewetensbezwaren. Een paar jaar na terugkomst werd hij uitgezonden naar Korea. Hier vocht hij maar drie maanden aan het front omdat hij ziek werd. Die drie maanden ervoer hij als hard en gevaarlijk. Hij heeft discipline en doorzettingsvermogen gekregen dankzij de tijd in het leger en daar heeft hij later profijt van gehad.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zs2-grtv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3otw-7v
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3otw-7v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46786
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History