Veteranen Instituut, IPNV, interview 617

De geïnterviewde vertelt over zijn overstap van de mariniers naar de Koninklijke marine. De geïnterviewde ging met verschillende uitzendingen mee. De spannende of intrigerende situaties boeide hem erg. De geïnterviewde gaat in op de logistiek tijdens de uitzendingen en praat over de enorme kosten die met een missie gepaard gaan. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden en gaat in op de positieve en negatieve kanten van zijn werk. Hij gaat in op de afwikkeling van de Srebrenica affaire en de rol van defensie hierin. Hij gaat in op de gevolgen van negatieve publiciteit. De geïnterviewde is van mening dat de nazorg te wensen over laat. De geïnterviewde vertelt over veteranenactiviteiten en gaat in op de verbeteringen die hij op dit vlak nodig vindt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xp5-gf23
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uj9-s6j
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uj9-s6j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42129
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Sarajevo; Voormalig Joegoslavie; Srebrenica