Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1017

Dit interview gaat over een Indische vrouw die vanwege de oorlog met haar man in Nieuw-Guinea kwam te wonen en later in Nederland. De geïnterviewde groeide op in Indië. Ze kwam tijdens de oorlog in een vrouwenkamp. In 1952 kwam de geïnterviewde in Nieuw-Guinea te wonen. Ze vertelt over de primitieve leefomstandigheden, waar ze leerde mee om te gaan. Het beviel haar wel goed in Nieuw-Guinea. Ze beschrijft het leven van de vrouwen en vertelt over de bevolkingsgroepen. Haar man was soms enkele weken op patrouille. Haar gezin moest uiteindelijk worden geëvacueerd uit Nieuw-Guinea en kwam terecht in Nederland, waar het gezin een moeilijke tijd had.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x42-ne46
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kmck-zi
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46351
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Nederland