Veteranen Instituut, IPNV, interview 553

In 1945 ging deze man met het Kennemer bataljon naar Indië. Hij was één van de ouderen en trainde de "jonkies" in de duinen bij Noordwijk voor vertrek. In Indië raakte hij meerdere malen gewond. De laatste keer dachten zijn maten dat hij het niet zou halen, maar met ernstige verwondingen aan zijn gezicht is hij toch terug kunnen keren naar zijn vrouw in Nederland.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2c-ax5w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rus-0h4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rus-0h4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35967
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Kennemerland; Engeland; Java; Noordwijk; Tjimahi; Noordwijkerhout; Bandoeng; Batavia; Jakarta