Kwalitatieve analyse: kunst én kunde. Deel I. Bijlagen bij hoofdstukken van Evers

Het betreft hier vier bijlagen: Bijlage I: Drogredenen per discussieregel Bijlage II: Gehanteerde vragen bij het onderzoek (Evers, 2003) naar pressie-ervaringen van onderzoekers Bijlage III: brief aan de analisten uit deel II met instructie, probleemstelling en korte beschrijving van de dataset

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2t-27dh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-19fw-1o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-19fw-1o
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60584
Provenance
Creator Evers, J.C. (Erasmus University Rotterdam/Evers Research & training)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format PDF; Flash; HTML; AVi; MP3; MP4; ATLAS.ti copybundle; Excel
Discipline Humanities;Social Sciences;Life Sciences;Medicine;Economics