Gevaarlijk Amsterdam – Criminaliteit op de kaart, 1850-1905

DOI

Databases over Amsterdam criminaliteit vanaf 1850 tot 1905 gebaseerd op de rechtbankarchieven, te koppelen aan GIS kaarten. Er wordt gebruik gemaakt van de archieven van het parket van de arrondissementsrechtbank. Deze archieven staan ons toe om de namen van de verdachten, adressen (zowel van de verdachte en van het plaats delict), geboortejaren en -plaatsen, beroepen, misdrijven, straffen en eventuele recidive of medeverdachten te documenteren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23m-kwd3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155334
Provenance
Creator Pluskota, M
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Muurling, S.T.D.;van der Windt, M.;Tegelaar, S.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Muurling, S.T.D.;van der Windt, M.;Tegelaar, S.;Universiteit Leiden
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format text/plain;.csv;image/tiff;.MID
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2019-11-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-11-13T11:59:59Z