Archeologisch bureauonderzoek Drentse Zonneroute A37 Gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen

In opdracht van Witteveen+Bos heeft KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het project ‘Drentse Zonneroute A37’ langs de A37 dat begint net na knooppunt Hoogeveen en loopt tot aan de Duitse grens (gemeente Hoogeveen, Coevorden en Emmen). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een Provinciaal Inpassingplan (PIP) en een m.e.r.-beoordeling. Het bevoegd gezag voor deze ruimtelijke procedures is de Provincie Drenthe.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xz-v8rf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2i-zu11
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:242183
Provenance
Creator van der Klooster, E. (KSP Archeologie)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor KSP Archeologie
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.468 LON, 52.708 LAT); Drenthe; Hoogeveen, Coevorden en Emmen; Barger-Compascuum, Emmen, Erica, Erm, Gees, Geesbrug, Hollandscheveld, Holsloot, Hoogeveen, Klazienaveen, NieuwAmsterdam, Nieuw-Dordrecht, Nieuweroord, Nieuwelande, Nieuwelanden-Coevorden, Noordscheschut, Veenoord, Wachtum, Zwartemeer en Zwinderen; A37