Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2005

DOI

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z42-s924
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:4412
Provenance
Creator Paul de Graaf - Eva Jaspers - Nienke Moor - Jan Reitsma - Nicole Tieben - Ellen Verbakel - Maurice Vergeer - Marieke Wenneker - Radboud Universiteit Nijmegen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2008-01-11T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2005-07-01T11:59:59Z